DIGITALNA.HR

Digitalna agenda za kreativnu Hrvatsku je koalicija organizacija i pojedinaca iz civilnog, javnog i privatnog sektora. Koalicija je dio europskog partnerstva Digital Skills and Jobs Coalition, jedne od ključnih inicijativa Europske komisije za provedbu Digitalne agende za Europu i razvoj jedinstvenog digitalnog tržišta.

Ciljevi Digitalne agende za kreativnu Hrvatsku:

 • podizanje javne svijesti o društvenim promjenama uzrokovanim digitalnim tehnologijama
 • izgradnja kapaciteta obrazovnih ustanova i organizacija za razvoj digitalnih kompetencija
 • razvoj medijske i informacijske pismenosti
 • razvoj digitalnog i kreativnog poduzetništva

Prioriteti razvojnih projekata:

 • produkcija i objavljivanje medijskih sadržaja o digitalnim tehnologijama
 • izrada istraživanja i analiza o razvojnim potrebama
 • razvoj standarda zanimanja, kvalifikacija i kurikuluma
 • razvoj tiskanih i digitalnih nastavnih pomagala
 • obuka nastavnika i e-facilitatora
 • opremanje učionica i praktikuma
 • pilotiranje novih kurikuluma

Usluge Digitalne agende za kreativnu Hrvatsku:

 • edukacija iz digitalnog poduzetništva i projektnog menadžmenta
 • umrežavanje i priprema projektne dokumentacije za EU natječaje