LJUDSKI RESURSI

Projektni tim

Žarko Čižmar, izvršni direktor
Danijel Borna Fiket, voditelj medijskog praktikuma

UPRAVNO VIJEĆE

Marin Žužul (Učiteljski fakultet), predsjednik udruge
Jelena Bračun Filipović (udruga OPA), zamjenica predsjednika udruge
Predrag Pale (Fakultet elektrotehnike i računarstva), član upravnog vijeća
Mislav Balković (Visoko učilište Algebra), član upravnog vijeća
Tena Perišin (Fakultet političkih znanosti), članica upravnog vijeća

STRUČNI SURADNICI NA DOSADAŠNJIM PROJEKTIMA

Projekti:
Ognjen Andrić, voditelj projekata
Dijana Dunaj, suradnica na projektima
Ana Markotić, suradnica na projektima

Radionice medijskog praktikuma:
Igor Nobilo, stručni suradnik za radionice fotografije
Dubravko Kuhta, stručni suradnik za radionice oblikovanja zvuka
Branko Linta, stručni suradnik za radionice video snimanja

Izdavanje udžbenika i priručnika
Krešimir Mikić, suautor udžbenika Fotografija
Milivoj Kuhar, suautor udžbenika Fotografija
Dubravko Kuhta, autor udžbenika Zvuk 1
Igor Crnković, suautor udžbenika Video
Marin Lukanović, suautor udžbenika Video

Filmska produkcija: Hrvatska domovina Marka Pola, Croatian Flower Garden
Nenad Obrenović, producent filmova
Miro Branković, autor filmova
Dubravko Prugovečki, montažer filmova
Robert Cerić, snimatelj filmova