O NAMA

Telecentar iz Zagreba je nevladina, neprofitna organizacija osnovana 2005. godine. Misija Telecentra je promocija cjeloživotnog učenja kao razvojnog alata za sve građane, dok je osnovni cilj razvoj kompetencija potrebnih svim građanima za aktivno uključivanje u društvo znanja. Organizacijska vizija Telecentra je stvaranje neprofitnog brenda, prepoznatljivog po visokoj kvaliteti programa digitalne inkluzije, razvoja digitalne i medijske pismenosti, stručnih multimedijskih kompetencija te društvenog poduzetništva u obrazovanju, kulturi, zdravstvu i sportu.

U razdoblju od 2005. do 2008. godine Telecentar je koordinirao regionalnu mrežu nevladinih organizacija koja je provela program digitalne inkluzije za preko 5,000 izbjeglica i prognanika na području jugoistočne Europe. Istovremeno započinje Telecentrova produkcija filmova i videa u sklopu koje su snimljena dva promotivna filma za Hrvatsku turističku zajednicu.

Telecentar je 2009. godine sudjelovao u osnivanju međunarodne organizacije Telecentre Europe koja je okupila članice iz 28 zemalja sa sjedištem u Bruxellesu. Članstvo u Telecentre Europe je otvorilo velik prostor za međunarodnu suradnju, uvid u javne politike Europske unije i pristup centraliziranim fondovima EU za razvoj ljudskih potencijala. Telecentre Europe je 2017. preimenovan u All Digital, a izvršni direktor Telecentra imenovan je 2021. po drugi puta u njegov upravni odbor.

Na temelju stečenih iskustava, predstavnik Telecentra je pozvan u radnu skupinu Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, kao jedini predstavnik udruga građana u projektu reforme strukovnog obrazovanja u Hrvatskoj. U razdoblju od 2010. do 2011. radna skupina je izradila standard zanimanja, standard kvalifikacije i kurikulum za strukovno obrazovanje medijskih tehničara.

Od 2012. do 2022. Telecentar je sudjelovao u provedbi 15 EU projekata u suradnji s 43 hrvatskih i 26 europskih partnera iz 17 zemalja. Projekti su 2014. predstavljeni kao primjeri dobre prakse na UNESCO-ovom Forumu o medijskoj i informacijskoj pismenosti u Parizu, 2015. na konferenciji o medijskoj pismenosti 3L Platforme u Bruxellesu i 2016. u izvješću Vijeća Europe o mapiranju praksi i akcija medijske pismenosti u EU-28. Godine 2019. Telecentar je predstavio projekte na prvoj konferenciji Europske komisije o medijskoj pismenosti u Bruxellesu.

Od 2020. Telecentar koordinira rad Mreže za razvoj digitalne pismenosti u Hrvatskoj. Mreža je formirana s općim ciljem jačanja međusektorske suradnje i izgradnje kapaciteta dionika iz civilnog, javnog i privatnog sektora za istraživanje i razvoj digitalnog društva u Hrvatskoj. Mreža provodi znanstvena istraživanja i na temelju njihovih rezultata izrađuje smjernice razvoja javnih politika u području digitalne inkluzije, digitalnog obrazovanja i digitalne transformacije rada i zanimanja.

Mreža trenutno broji 25 članica, od toga 15 organizacija civilnoga društva, 7 znanstvenih i obrazovnih ustanova te 3 regionalne i lokalne samouprave. Trendovi i primjeri najbolje prakse digitalne transformacije hrvatskog i europskog društva predstavljaju se na okruglim stolovima i tematskim konferencijama Mreže. Na ovim hibridnim događanjima može se sudjelovati uživo ili praćenjem video prijenosa na Internetu.