Mreža za razvoj digitalne pismenosti

Mreža je formirana potkraj 2020. godine s ciljem jačanja međusektorske suradnje i izgradnje kapaciteta za istraživanje i razvoj digitalnog društva u Republici Hrvatskoj.  Mreža provodi znanstvena istraživanja, na temelju istraživanja izrađuje smjernice razvoja javnih politika, te pomaže u razvoju ljudskih potencijala nužnih za njihovu provedbu.

Cilj #1: Razvoj digitalnog građanstva

Razvoj digitalnog građanstva uključuje izradu smjernica primjene digitalnog kompetencijskog okvira za građane i digitalne inkluzije ranjivih skupina, ruralnih sredina i otoka.

Cilj #2: Razvoj digitalnog obrazovanja

Razvoj digitalnog obrazovanja uključuje izradu smjernica razvoja digitalnih kompetencija nastavnika, metoda učenja, te provedbe interdisciplinarnih multimedijskih programa za učenike i studente.

Cilj #3: Digitalna transformacija rada i zanimanja

Aktivnosti digitalne transformacije rada i zanimanja uključuje izradu smjernica razvoja digitalnih kompetencija neinformatičkih profesionalaca u kulturnim i kreativnim industrijama i zdravstvu.

Znanstvena istraživanja

U prvom istraživanju Mreža za razvoj digitalne pismenosti istražuje potrebe razvoja javnih politika digitalne inkluzije starijih osoba i osoba s invaliditetom, te stanovnika ruralnih sredina i otoka. U drugom istraživanju se istražuje usklađenost digitalnih kompetencija nastavnika DigCompEdu i nastavne prakse s postojećim i budućim potrebama i Akcijskim planom EU za digitalno obrazovanje

Treće se istraživanje bavi utjecajem cjeloživotnog učenja nastavnika matematike na obrazovne rezultate učenika, a četvrto istražuje metode razvoja interdisciplinarnih kompetencija učenika kreiranjem računalnih igara. U petom i šestom istraživanju Mreža ispituje potrebe digitalne transformacije neinformatičkih zanimanja u kulturnim i kreativnim industrijama i zdravstvu.

Javna događanja

Trendovi digitalne transformacije hrvatskog i europskog društva biti će predstavljeni na okruglim stolovima i tematskim konferencijama Mreže. Na ovim hibridnim događanjima će se moći sudjelovati uživo i praćenjem video prijenosa na Internetu. Na tematskim konferencijama će se predstavljati najbolji primjeri iz europske prakse, rezultati Mreže i projekti članica, te razmjenjivati ideje i dogovarati suradnja s partnerima iz zemlje i inozemstva.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od 3.598.871,35 kuna.

Više informacija na stranicama projekta digitalnapismenost.com.hr