Youth e-Perspectives on Migrations (YeP)

U sklopu YeP projekta razvijeni su kurikulumi 4 obrazovna modula iz fotografije, digitalnog pripovijedanja, digitalnog novinarstva, online platformi i društvenih medija, te objavljeni prateći e-learning sadržaji na Moodle sustavu za e-učenje. U srpnju 2016. organiziran je međunarodni trening u Zagrebu na temu digitalnih vještina i migracija, uz sudjelovanje 6 e-facilitatora i 24 mladih iz Belgije, Španjolske i Hrvatske. U ožujku 2017. je planirana završna konferencija projekta u Bruxellesu.

Projekt se provodi u razdoblju od 01.02.2016 do 31.03.2017. Partneri na projektu su Telecentre Europe i Maks iz Belgije, El Teb iz Španjolske i Telecentar iz Hrvatske. Telecentrov proračun iznosi 109.725 kn.Projekt je bio financiran iz Erasmus+ fonda Europske unije za mlade. Više informacija na web sjedištu projekta.