Medijska pismenost za 21. stoljeće

U sklopu projekta organizirana je posjeta konferenciji Media and Learning u Bruxellesu, izdani su strukovni udžbenici za video, zvuk i fotografiju, renovirani i opremljeni audio-vizualni studio i multimedijska učionica, provedena obuka strukovnih nastavnika i učenika, provedeno istraživanje Medijska pismenost u Hrvatskoj i organizirana međunarodna konferencija u Opatiji.

Projekt se provodio u razdoblju od 22.09.2012. do 21.09.2013.  Partneri na projektu su bili Grafička škola u Zagrebu, Prirodoslovna i grafička škola Rijeka i Telecentar. Telecentrov proračun iznosio je 281.300 kn. Projekt je bio financiran iz IPA fonda Europske unije za razvoj ljudskih potencijala u strukovnom obrazovanju.