PROJEKTI

Telecentrovi projekti uključuju istraživanje potreba, razvoj i provedbu novih kurikuluma, izgradnju kapaciteta udruga i obrazovnih i kulturnih ustanova, multimedijsku produkciju i međusektorsko umrežavanje. Ciljevi projekata su razvoj medijske i informacijske pismenosti, digitalnih kompetencija i kulturnog poduzetništva hrvatskih građana. U razdoblju od 2012. do 2020. Telecentar je sudjelovao u provedbi dvanaest projekata financiranih iz fondova Europske unije, a trenutno su u provedbi još dva.

U potrazi za istinom

Projekt U potrazi za istinom objedinjuje razvoj umjetničkih i digitalnih vještina osoba starijih od 54 godine s primjenom stečenih kompetencija pri realizaciji multimedijske izložbe. Stavljanjem kulturne baštine Grada Zagreba i Zagrebačke županije u širi povijesni kontekst, propituje se njezin utjecaj na moderne trendove u kulturi i obrazovanju i nastanak takozvanog društva post-istine. Projekt adresira dva problema digitalne kulture i … Continue reading U potrazi za istinom

European Youth News Exchange (Y-NEX)

U sklopu Y-NEX projekta razvijeni su kurikulumi 6 obrazovnih modula iz medijske pismenosti i ljudskih prava, mobilnog novinarstva i pripovijedanja, tehnologije i produkcije, intelektualnog vlasništva i digitalnog poduzetništva. Tijekom 2016. godine su organizirani međunarodni treninzi trenera u Španjolskoj, Irskoj, Belgiji i Hrvatskoj. Razvijena je online platforma za distribuciju multimedijskih sadržaja  y-nex.eu i pripremljeni MOOC (Massive Open Online … Continue reading European Youth News Exchange (Y-NEX)

Youth e-Perspectives on Migrations (YeP)

U sklopu YeP projekta razvijeni su kurikulumi 4 obrazovna modula iz fotografije, digitalnog pripovijedanja, digitalnog novinarstva, online platformi i društvenih medija, te objavljeni prateći e-learning sadržaji na Moodle sustavu za e-učenje. U srpnju 2016. organiziran je međunarodni trening u Zagrebu na temu digitalnih vještina i migracija, uz sudjelovanje 6 e-facilitatora i 24 mladih iz Belgije, Španjolske i … Continue reading Youth e-Perspectives on Migrations (YeP)

Teaching coding and mobile devices in telecentres (CODEMOB)

U sklopu CODEMOB projekta provedeno je istraživanje o potrebama neformalnog obrazovanja iz programiranja i korištenja mobilnih uređaja za odrasle. Krajem kolovoza 2016. organiziran je trening trenera u Rovinju uz sudjelovanje 16 trenera iz Belgije, Španjolske, Mađarske i Hrvatske. Razvijeni su kurikulumi za 2 obrazovna modula iz programiranja i korištenja mobilnih uređaja. Projekt se provodi u … Continue reading Teaching coding and mobile devices in telecentres (CODEMOB)

Generation 0101

U sklopu Generation 0101 projekta razvijeno je 7 obrazovnih modula za mlade iz programiranja, web dizajna, online suradnje, e-novinarstva, community radia, razvoja mobilnih aplikacija i digitalnog videa. Pilotirano je 5 obrazovnih modula, uz sudjelovanje 35 mladih polaznika u Zagrebu i Sisku. Organizirane su kampanje Get Online Week 2015 i 2016 i medijski promovirana važnost medijske i informacijske pismenosti i digitalnih … Continue reading Generation 0101

Provedba Hrvatskog kvalifikacijskog okvira u području multimedije

U sklopu projekta razvijeni su standard zanimanja, jedna cjelovita i tri djelomične kvalifikacije u području multimedije, izmijenjena su dva studijska programa i provedeno stručno osposobljavanje zaposlenika visokoškolskih ustanova za provedbu HKO-a. Projekt se provodio u razdoblju od 18.06.2015. do 18.09.2016.  Partneri na projektu su bili Sveučilište Sjever, Visoko učilište Algebra, Hrvatska udruga poslodavaca i Telecentar. Telecentrov … Continue reading Provedba Hrvatskog kvalifikacijskog okvira u području multimedije

i-Professional

U sklopu i-Professional projekta provedeno je međunarodno istraživanje o potrebnim kompetencijama profesionalaca u području multimedije, razvijen je kompetencijski okvir za medijske profesionalce, razvijeni kurikulumi i pilotirano 7 modula na Moodle sustavu za e-učenje. Ljetna škola za e-facilitatore u Rovinju: Projekt se provodio u razdoblju od 01.10.2013. do 30.09.2015.  Partneri na projektu su bili Institute for … Continue reading i-Professional

TRANS e-Scouts – Empowering e-Facilitators for intergenerational dialogue

U sklopu Trans e-Scouts projekta razvijeni su obrazovni moduli i provedena obuka e-facilitatora za međugeneracijsko učenje u kojem su mladi podučavali starije digitalnim vještinama, a stariji mladima prenosili životna iskustva vezana uz zapošljavanje. Projekt se provodio u razdoblju od 01.10.2013. do 30.09.2015.  Partneri na projektu su bili D.O.T. i Esplai Foundation iz Španjolske, Langas į ateitį iz … Continue reading TRANS e-Scouts – Empowering e-Facilitators for intergenerational dialogue

Telecentre Multimedia Academy

U sklopu projekta provedeno je međunarodno istraživanje o potrebnim kompetencijama mladih u području multimedije, razvijeno je i pilotirano 6 kurikuluma i pratećih priručnika iz fotografije, zvuka, videa, digitalnog pripovijedanja, projektnog upravljanja i audio-vizualne produkcije. Projekt se provodio u razdoblju od 01.11.2012. do 31.10.20114.  Partneri na projektu su bili Telecentre-Europe iz Belgije, Foundation for Development of Democratic … Continue reading Telecentre Multimedia Academy

Uniting Europe through digital empowerment

U sklopu projekta izrađena je baza podataka s primjerima dobre prakse europskih projekata za primjenu informacijsko-komunikacijskih tehnologija u obrazovanju, razvijena je online platforma za umrežavanje organizacija i pojedinaca u sektoru digitalnih tehnologija, te organizirane dvije međunarodne konferencije s dodjelom nagrada za najuspješnije projekte i e-facilitatore. Projekt se provodio u razdoblju od 01.11.2012. do 31.10.2015.  Partneri na projektu … Continue reading Uniting Europe through digital empowerment

Medijska pismenost za 21. stoljeće

U sklopu projekta organizirana je posjeta konferenciji Media and Learning u Bruxellesu, izdani su strukovni udžbenici za video, zvuk i fotografiju, renovirani i opremljeni audio-vizualni studio i multimedijska učionica, provedena obuka strukovnih nastavnika i učenika, provedeno istraživanje Medijska pismenost u Hrvatskoj i organizirana međunarodna konferencija u Opatiji. Projekt se provodio u razdoblju od 22.09.2012. do 21.09.2013.  Partneri na … Continue reading Medijska pismenost za 21. stoljeće

Institucionalna podrška

Telecentar je korisnik institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju  i/ili razvoj udruge. Institucionalna podrška je ugovorena za trogodišnje razdoblje od 2016. do 2018. godine.