PROJEKTI

Od 2012. do 2022. Telecentar je sudjelovao u provedbi 15 EU projekata u suradnji s 43 hrvatskih i 26 europskih partnera iz 17 zemalja. Projekti su 2014. predstavljeni kao primjeri dobre prakse na UNESCO-ovom Forumu o medijskoj i informacijskoj pismenosti u Parizu, 2015. na konferenciji o medijskoj pismenosti 3L Platforme u Bruxellesu i 2016. u izvješću Vijeća Europe o mapiranju praksi i akcija medijske pismenosti u EU-28. Godine 2019. Telecentar je predstavio projekte na prvoj konferenciji Europske komisije o medijskoj pismenosti u Bruxellesu.

Konferencija Zicer

Mreža za razvoj digitalne pismenosti

Mreža je formirana potkraj 2020. godine s ciljem jačanja međusektorske suradnje i izgradnje kapaciteta za istraživanje i razvoj digitalnog društva u Republici Hrvatskoj.  Mreža provodi znanstvena istraživanja, na temelju istraživanja izrađuje smjernice razvoja javnih politika, te pomaže u razvoju ljudskih potencijala nužnih za njihovu provedbu. Cilj #1: Razvoj digitalnog građanstva Razvoj digitalnog građanstva uključuje izradu smjernica primjene digitalnog kompetencijskog … Continue reading Mreža za razvoj digitalne pismenosti

Konferencija KIC

Medijsko obrazovanje je važno MOV

Opći  cilj  tematske mreže “Medijsko obrazovanje je važno.MOV” jačanje je  kapaciteta  organizacija civilnog društva za učinkoviti dijalog s javnom upravom, socijalnim partnerima te visokoobrazovnim i istraživačkim institucijama u oblikovanju i provođenju reformi vezanih uz razvoj medijske pismenosti kao pismenosti novog doba. Projekt doprinosi umreženom djelovanju za medijsku pismenost i uključuje: istraživanje javnog mnijenja i procjene potreba, … Continue reading Medijsko obrazovanje je važno MOV

U potrazi za istinom

Projekt U potrazi za istinom objedinjuje razvoj umjetničkih i digitalnih vještina osoba starijih od 54 godine s primjenom stečenih kompetencija pri realizaciji multimedijske izložbe. Stavljanjem kulturne baštine Grada Zagreba i Zagrebačke županije u širi povijesni kontekst, propituje se njezin utjecaj na moderne trendove u kulturi i obrazovanju i nastanak takozvanog društva post-istine. Projekt adresira dva problema digitalne kulture i … Continue reading U potrazi za istinom

European Youth News Exchange (Y-NEX)

U sklopu Y-NEX projekta razvijeni su kurikulumi 6 obrazovnih modula iz medijske pismenosti i ljudskih prava, mobilnog novinarstva i pripovijedanja, tehnologije i produkcije, intelektualnog vlasništva i digitalnog poduzetništva. Tijekom 2016. godine su organizirani međunarodni treninzi trenera u Španjolskoj, Irskoj, Belgiji i Hrvatskoj. Razvijena je online platforma za distribuciju multimedijskih sadržaja  y-nex.eu i pripremljeni MOOC (Massive Open Online … Continue reading European Youth News Exchange (Y-NEX)

Youth e-Perspectives on Migrations (YeP)

U sklopu YeP projekta razvijeni su kurikulumi 4 obrazovna modula iz fotografije, digitalnog pripovijedanja, digitalnog novinarstva, online platformi i društvenih medija, te objavljeni prateći e-learning sadržaji na Moodle sustavu za e-učenje. U srpnju 2016. organiziran je međunarodni trening u Zagrebu na temu digitalnih vještina i migracija, uz sudjelovanje 6 e-facilitatora i 24 mladih iz Belgije, Španjolske i … Continue reading Youth e-Perspectives on Migrations (YeP)

Provedba Hrvatskog kvalifikacijskog okvira u području multimedije

U sklopu projekta razvijeni su standard zanimanja, jedna cjelovita i tri djelomične kvalifikacije u području multimedije, izmijenjena su dva studijska programa i provedeno stručno osposobljavanje zaposlenika visokoškolskih ustanova za provedbu HKO-a. Projekt se provodio u razdoblju od 18.06.2015. do 18.09.2016.  Partneri na projektu su bili Sveučilište Sjever, Visoko učilište Algebra, Hrvatska udruga poslodavaca i Telecentar. Telecentrov … Continue reading Provedba Hrvatskog kvalifikacijskog okvira u području multimedije

Teaching coding and mobile devices in telecentres (CODEMOB)

U sklopu CODEMOB projekta provedeno je istraživanje o potrebama neformalnog obrazovanja iz programiranja i korištenja mobilnih uređaja za odrasle. Krajem kolovoza 2016. organiziran je trening trenera u Rovinju uz sudjelovanje 16 trenera iz Belgije, Španjolske, Mađarske i Hrvatske. Razvijeni su kurikulumi za 2 obrazovna modula iz programiranja i korištenja mobilnih uređaja. Projekt se provodi u … Continue reading Teaching coding and mobile devices in telecentres (CODEMOB)

i-Professional

U sklopu i-Professional projekta provedeno je međunarodno istraživanje o potrebnim kompetencijama profesionalaca u području multimedije, razvijen je kompetencijski okvir za medijske profesionalce, razvijeni kurikulumi i pilotirano 7 modula na Moodle sustavu za e-učenje. Ljetna škola za e-facilitatore u Rovinju: Projekt se provodio u razdoblju od 01.10.2013. do 30.09.2015.  Partneri na projektu su bili Institute for … Continue reading i-Professional

Generation 0101

U sklopu Generation 0101 projekta razvijeno je 7 obrazovnih modula za mlade iz programiranja, web dizajna, online suradnje, e-novinarstva, community radia, razvoja mobilnih aplikacija i digitalnog videa. Pilotirano je 5 obrazovnih modula, uz sudjelovanje 35 mladih polaznika u Zagrebu i Sisku. Organizirane su kampanje Get Online Week 2015 i 2016 i medijski promovirana važnost medijske i informacijske pismenosti i digitalnih … Continue reading Generation 0101

TRANS e-Scouts – Empowering e-Facilitators for intergenerational dialogue

U sklopu Trans e-Scouts projekta razvijeni su obrazovni moduli i provedena obuka e-facilitatora za međugeneracijsko učenje u kojem su mladi podučavali starije digitalnim vještinama, a stariji mladima prenosili životna iskustva vezana uz zapošljavanje. Projekt se provodio u razdoblju od 01.10.2013. do 30.09.2015.  Partneri na projektu su bili D.O.T. i Esplai Foundation iz Španjolske, Langas į ateitį iz … Continue reading TRANS e-Scouts – Empowering e-Facilitators for intergenerational dialogue

Telecentre Multimedia Academy

U sklopu projekta provedeno je međunarodno istraživanje o potrebnim kompetencijama mladih u području multimedije, razvijeno je i pilotirano 6 kurikuluma i pratećih priručnika iz fotografije, zvuka, videa, digitalnog pripovijedanja, projektnog upravljanja i audio-vizualne produkcije. Projekt se provodio u razdoblju od 01.11.2012. do 31.10.20114.  Partneri na projektu su bili Telecentre-Europe iz Belgije, Foundation for Development of Democratic … Continue reading Telecentre Multimedia Academy

Uniting Europe through digital empowerment

U sklopu projekta izrađena je baza podataka s primjerima dobre prakse europskih projekata za primjenu informacijsko-komunikacijskih tehnologija u obrazovanju, razvijena je online platforma za umrežavanje organizacija i pojedinaca u sektoru digitalnih tehnologija, te organizirane dvije međunarodne konferencije s dodjelom nagrada za najuspješnije projekte i e-facilitatore. Projekt se provodio u razdoblju od 01.11.2012. do 31.10.2015.  Partneri na projektu … Continue reading Uniting Europe through digital empowerment

Medijska pismenost za 21. stoljeće

U sklopu projekta organizirana je posjeta konferenciji Media and Learning u Bruxellesu, izdani su strukovni udžbenici za video, zvuk i fotografiju, renovirani i opremljeni audio-vizualni studio i multimedijska učionica, provedena obuka strukovnih nastavnika i učenika, provedeno istraživanje Medijska pismenost u Hrvatskoj i organizirana međunarodna konferencija u Opatiji. Projekt se provodio u razdoblju od 22.09.2012. do 21.09.2013.  Partneri na … Continue reading Medijska pismenost za 21. stoljeće

Institucionalna podrška

Telecentar je korisnik institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju  i/ili razvoj udruge. Institucionalna podrška je ugovorena za trogodišnje razdoblje od 2016. do 2018. godine.