Medijsko obrazovanje je važno MOV

Opći  cilj  tematske mreže “Medijsko obrazovanje je važno.MOV” jačanje je  kapaciteta  organizacija civilnog društva za učinkoviti dijalog s javnom upravom, socijalnim partnerima te visokoobrazovnim i istraživačkim institucijama u oblikovanju i provođenju reformi vezanih uz razvoj medijske pismenosti kao pismenosti novog doba.

Projekt doprinosi umreženom djelovanju za medijsku pismenost i uključuje: istraživanje javnog mnijenja i procjene potreba, znanstvena istraživanja o medijskoj pismenosti i njenim utjecajima na društvenu uključenost i sudjelovanje, analize društvenih utjecaja, provedbu strukturiranih dijaloga s donositeljima odluka s ciljem oblikovana smjernica za razvoj javnih politika iz područja medijske pismenost.

Tematsku mrežu čini osam udruga, jedna javna ustanova i dvije znanstveno-istraživačke institucije: Gong, PragmaTelecentarKurzivDruštvo za komunikacijsku i medijsku kulturuUdruga Bacači sjenkiDječji kreativni centar DOKKICA, Info zonaCentar za kulturu Zlatna vrataInstitut za razvoj i međunarodne odnose (IRMO) i Fakultet elektrotehnike i računarstva.

Svi partneri imaju iskustvo u upravljanju EU projektima i provedbi programa medijske pismenosti kao i iskustva međusobne suradnje, ali će kroz tematsku mrežu razviti dugoročno sinergijsko djelovanje, uz planirano dodatno širenje mreže i suradnju s drugim organizacijama, institucijama i socijalnim partnerima.

Ciljana skupina mreže su prvenstveno mladi i oni koji rade s mladima (učitelji/ice, edukatori/ice i treneri/ice), ali i svi građani/ke, javni službenici u upravi i javnim ustanovama (učitelji/ice), primarno onima u kulturi i obrazovanju, donositelji odluka na lokalnim, regionalnim i nacionalnim razinama.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 2.975.852,47 kuna, od čega je 85 posto financirano sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda, a 15 posto sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske. Projekt traje 34 mjeseca, a započeo je s provedbom 28. listopada 2020. godine.